Receptfornyelse
Normalt fornys fast medicin 1 år frem i forbindelse med årskontrol i lægehuset. Du kan på “Min læge” app se om du har åbne recepter og forny recepter ved behov.

Tidsbestilling 
Du kan bestille tid til videokonsultation eller fremmødekonsultation via “Min læge” app.

Konsultation
Region Syddanmark betinger sig at man i forbindelse med lægehuskonsultation registrerer sig med sit sundhedskort. Husk derfor altid sundhedskortet ved besøg i lægehuset.

Konsultation foregår kun efter aftale. Der er dagkonsultation i lægehuset mandag, tirsdag og torsdag fra 07.30 – 15.15 og fredag fra 07.30 – 14.30. Der er aftenkonsultation onsdag hvor klinikken er åben fra 07.30 – 17.00.
Hvis du har brug for akut tid i lægehuset kan du altid få tid samme dag. Hvis du har brug for ikke akut tid i lægehuset har du mulighed for at få tid samme dag, hvis du ringer efter kl. 11.00 og alle akut tider ikke er opbrugt.

Telefonkonsultation
Lægehus Nord kan kontaktes telefonisk alle hverdage fra 08.00 – 12.30 og fra 13.00 til 14.00 mandag-torsdag, fredag til 12.30.

Telefonen er bemandet af social og sundhedsassistenter der kan oplyse svar på rutineprøver, undersøgelser og vejlede i forholdsregler i forbindelse med sygdom. Ved behov for samtale med læge kan der forventes tilbagekald af læge i lægernes telefontid 9.45-10.15 og 11.30-12.00.

Online receptfornyelse, tidsbestilling og E-konsultation
Vi tilstræber at disse behandles dagligt, men i spidsbelastninger kan der gå op til 2 hverdage før din henvendelse er behandlet. For e-konsultation kan der gå op til 3 dage. I uge 27-32 kan der være perioder hvor der ikke kan foretages e-konsultation hos enkelte læger grundet ferie.

Lægevagten
Efter kl. 16.00 og i weekenden og på helligdage kan lægevagten kontaktes på 70110707.

Praksisform
Lægehus Nord er en kompagniskabspraksis hvilket betyder at man som patient er tilknyttet lægehuset og har adgang til konsultation ved alle husets læger.
I praksis fungerer det sådan at de fleste foretrækker at være tilknyttet en bestemt læge i forbindelse med ikke akutte forhold, hvilket vi også som lægehus foretrækker.
Vi skiftes i lægehuset til at være akutlæge hvilket betyder at du ved behov for akut konsultation får tid hos den læge der er akutlæge samme dag.

Ferier
Klinikken holder ikke ferielukket. Læger og klinikpersonale holder ferie på skift således at du altid vil kunne få en tid i lægehuset og ikke henvises til byens øvrige læger.

Vagtring

Vi er i samarbejde med byens øvrige læger i et " Vagt-rul". Det betyder for dig, at du ved Akut opstået behov for lægehjælp, udenfor telefontiden, vil få hjælp fra os eller et andet lægehus. Frem til kl. 16.00.

Afhængighedsskabende medicin
Klinikken følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer omkring afhængighedsskabende medicin som beroligende medicin, sovemedicin og morfin.
Det betyder at det som hovedregel ikke vil være muligt at få beroligende medicin, sovemedicin og morfin i længere perioder.

Lægehus Nord udskriver kun undtagelsesvis afhængighedsskabende medicin.

Grundet retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed er der fremadrettet krav om fremmøde ved ordination af afhængighedsskabende medicin som Tramadol, Morfin, sovemedicin og Benzodiazepin i Praksis.

I udgangspunktet tilsigtes det at denne type medicin ikke anvendes som fast behandling grundet trafikfarlighed, tilvænning og bivirkninger. Det tilsigtes derfor at minimere brugen af denne type medicin og nøje overveje alternative muligheder.

Du anmodes derfor om at bestille tid til samtale om mulige alternativer og ordination af medicin. Og ved sygeplejerske / social og sundhedsassistent i lægehuset til fornyelse af recept hver 3. måned fremadrettet.

Lægehus Nord udskriver ikke Cannabis

De praktiserende lægers fagvidenskabelige selskab, Dansk Selskab for Almen medicin (DSAM), har af hensyn til patienternes sikkerhed fra starten frarådet forsøgsordningen, men til gengæld støttet gennemførelse af egentlige forsøg med cannabis som medicin.

DSAM fraråder derfor nu de praktiserende læger at tage ansvaret for at udskrive cannabis, ligesom vi også fraråder at overtage ansvaret for receptudskrivning i tilfælde, hvor andre speciallæger har opstartet udskrivning af cannabisprodukter.

I de få tilfælde, hvor de officielle kriterier for at udskrive cannabis kunne være opfyldt (herunder at relevante godkendte lægemidler bør være afprøvet først), anbefaler vi de praktiserende læger at henvise til de relevante lægespecialer, f.eks. neurologer og læger specialiseret i smertebehandling, som kan påtage sig at vurdere om cannabis kan komme på tale.

DSAM, København 01/01-2018

Bestil tid, forny medicin, skriv til lægen.
Login herunder:

Konsultation Telefontid
(pause ml. 12.30 – 13.00)
Mandag 07.30 – 15.30 08.00 – 14.00
Tirsdag 07.30 – 15.30 08.00 – 14.00
Onsdag 07.30 – 17.00 08.00 – 14.00
Torsdag 07.30 – 15.30 08.00 – 14.00
Fredag 07.30 – 14.30 08.00 – 12.30

Lægehus Nord

Ndr. Ringvej 85,1
6000 Kolding
Tlf: 75501655
Fax: 75501692